30.08.2013_19.59.096kf1b.jpg

Panorama Vinduer A/S er ophørt.

Det tidligere Panorama Vinduer A/S, som gik konkurs i september måned 2014 har overdraget samtlige telefoner, e-mails, hjemmeside mv. til VM Plastvinduer & Døre.
Begrundelsen er, at det ligger den tidligere ejer af Panorama Vinduer A/S, Jesper Pedersen, meget på sinde at der kan ydes service på elementer, leveret fra det tidligere Panorama Vinduer A/S. 
VM Plastvinduer & Døre har produceret plastvinduer og -døre i over 40 år, og er i stand til at levere et sammenligneligt produkt. 

VM Plastvinduer & Døre overtager ikke garantiforpligtelserne for Panorama Vinduer A/S, men er altid behjælpelig med at yde service.

Klik her eller på logoet for at komme til VM Plastvinduer & Døre.
 

www.vmplast.dk